Prawo bankowe

Kancelaria posiada znaczące doświadczenie w sprawach spornych pomiędzy klientami a instytucjami finansowymi.
Możecie Państwo liczyć na naszą pomoc

  • przy restrukturyzacji kredytów i pożyczek, próby mediacyjnego uniknięcia egzekucji komorniczej na wniosek banku
  • opiniowaniu i negocjowaniu dokumentów umów kredytowych i zabezpieczeń
  • zastępstwie procesowym przed sądem w sprawach o uchylenie tytułu wykonawczego
  • w sprawach arbitrażu bankowego

Kancelaria prowadziła już kilka spraw przeciwko instytucjom parabankowym. W większości sprawy te dotyczyły zwrotu pobranej prowizji w związku ze zgodą na udzielenie pożyczki, przy czym klient jej nie otrzymywał, gdyż nie był w stanie ustanowić zabezpieczeń na które zgodził się wcześniej będąc zazwyczaj wprowadzony w błąd. Sprawy te dotyczyły zarówno osób fizycznych jak i pożyczek dla biznesu

Agnieszka Grzegorczyk

Agnieszka Grzegorczyk

Adwokat

Telefon: +48 501 076 651
Email: grzegorczyk@kancelaria-gd.pl