Prawo cywilne

windykacja należności – egzekucja

Kancelaria posiada rozległe doświadczenie w skutecznym odzyskiwaniu należności od nieuczciwych kontrahentów, którzy opóźniają zapłatę długu lub w ogóle go nie płacą.
Działania Kancelarii w tym zakresie polegają na szybkim i sprawnym przeanalizowaniu ewentualnych problemów prawnych mogących pojawić się na etapie odzyskiwania długu, wezwaniu dłużnika do zapłaty i sprawnej reakcji polegającej na skierowaniu sprawy na drogę sądową.
Egzekucja należności na podstawie nakazu zapłaty ma zmierzać do skutecznego odzyskania Państwa pieniędzy poprzez wskazanie komornikowi obszarów egzekucji.

Obrona klienta przed bezpodstawnym roszczeniem o zapłatę

 • reprezentacja przed sądem
 • skargi na czynności komornika
 • powództwa przeciw egzekucyjne

Wynagrodzenie Kancelarii, w przypadku skutecznego odzyskania należności, jest zdecydowanie niższe od wynagrodzenia proponowanego przez firmy windykacyjne. Nadto korzystając z naszych usług otrzymujecie Państwo fachową wiedzę prawniczą, która przekłada się na szybki i sprawny proces sądowy, jeśli jest on konieczny.

Zobowiązania

Umowy cywilno-prawne:

 • analiza i opiniowanie umów
 • tworzenie umów z uwzględnieniem potrzeb klienta i zabezpieczeniem jego interesów
 • umowa sprzedaży, zlecenia, najmu, o dzieło, o roboty budowlane, ubezpieczenia, współpracy handlowej, spółki cywilnej, pożyczki, deweloperskie, zawierane z operatorem usług internetowych lub telekomunikacyjnych, umowy z bankiem, a także umowy z zakresu prawa pracy i umowy spółek prawa handlowego

Postępowania sądowe w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umów:

 • postępowanie nakazowe
 • postępowanie upominawcze
 • postępowanie uproszczone
 • postępowanie gospodarcze
 • sprawy konsumenckiej

Ochrona dóbr osobistych

 • sprawy w związku z naruszeniem wizerunku i dobrego imienia
 • prywatne akty oskarżenia w sprawach o zniesławienie i zniewagę
Marta Dąbrowska

Marta Dąbrowska

Adwokat

Telefon: +48 501 076 651
Email: dabrowska@kancelaria-gd.pl
Agnieszka Grzegorczyk

Agnieszka Grzegorczyk

Adwokat

Telefon: +48 501 076 651
Email: grzegorczyk@kancelaria-gd.pl