Prawo karne

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie wszekich spraw karnych. Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • przestępstwa gospodarcze
 • przestępstwa narkotykowe
 • przestępstwa ubezpieczeniowe
 • pobicja, rozboje, kradzieże
 • oszustwa
 • wykroczenia

Postępowanie przygotowawcze

Adwokat występuje jako obrońca na każdym etapie postępowania. Pierwszy kontakt z obrońcą najważniejszy jest już na etapie postępowania przygotowawczego, kiedy postępowanie prowadzone jest przez Policję lub Prokuratora w sprawie i po postawieniu zarzutów.

 • przesłuchanie (Policja, Prokuratura, Centralne Biuro Śledcze, Centralne Biuro Antykorupcyjne)
 • śledztwo
 • dochodzenie

Postępowanie sądowe

Adwokat działa jako obrońca w każdej instancji, tak przed sądem I Instancji jak i przed sądem apelacyjnym

 •  obrona na sali sądowej
 • składanie wniosków dowodowych
 • wnioski o uchylenie lub zmianę sposobu zabezpieczenia
 • uchylenie tymczasowego aresztowania
 • zażalenie na stosowanie tymczasowego aresztu
 • spotkanie obrońcy z tymczasowo aresztowanym w zamkniętym zakładzie karnym, areszcie śledczym
 • apelacje od wyroków Sądu I Instancji

Postępowanie wykonawcze

 • wyroki łączne
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • przerwy w karze
 • rozkładanie na raty należności sądowych
 • ułaskawienie

Kancelaria reprezentuje nadto interesy osob pokrzywdzonych przestępstwem:

 • reprezentacja w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • reprezentacja w charakterze oskarżyciela prywatnego
 • dochodzenie naprawienia szkody; powództwo cywilne
Agnieszka Grzegorczyk

Agnieszka Grzegorczyk

Adwokat

Telefon: +48 501 076 651
Email: grzegorczyk@kancelaria-gd.pl
Marta Dąbrowska

Marta Dąbrowska

Adwokat

Telefon: +48 501 076 651
Email: dabrowska@kancelaria-gd.pl