Prawo pracy

Obsługa prawna pracodawcy

 • sporządzanie, opiniowanie i obsługa umów zawieranych z pracownikami
 • dokumentacja pracownicza
 • odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone im mienie
 • zwolnienia
 • reprezentacja pracodawcy przed sądem pracy w sporach z pracownikami

Reprezentacja pracownika

 • roszczenia pracownicze
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • pozwy o przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie,
 • wynagrodzenia i odprawy;
 • mobbing i dyskryminacja
 • wypadki przy pracy – odszkodowania
 • kontrakty menadżerskie
 • klauzule o zakazie konkurencji
 • umowy agencyjne
 • prawa pracownicze
Marta Dąbrowska

Marta Dąbrowska

Adwokat

Telefon: +48 501 076 651
Email: dabrowska@kancelaria-gd.pl