Prawo rodzinne

Rozwody i separacje

Adwokat reprezentuje klientów zarówno w negocjacjach dotyczących spraw rozwodowych, jak i w postępowaniu sądowym. W zakres sprawy rozwodowej lub o separację wchodzi także uregulowanie spraw między rozwodzącymi się rodzicami, a dziećmi: alimenty, władza rodzicielska, kontakty dzieci z rodzicem, który nie sprawuje opieki na co dzień. Jeżeli rozwodzący się małżonkowie są skłonni porozumieć się w zakresie spraw majątkowych, w ramach sprawy rozwodowej przeprowadzany jest również podział ich wspólnego majątku.

 • pozew o rozwód: bez orzekania o winie lub z winy jednego z małżonków
 • odpowiedź na pozew o rozwód
 • zabezpieczenie alimentów, kontaktów z dzieckiem na czas trwania procesu
 • zabezpieczenie kosztów utrzymania
 • rozwód w przypadku małżeństwa zawartego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej; rozwód z obcokrajowcem
 • mediacja

Rozdzielność majątkowa – zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej

Pomiędzy małżonkami, pomimo dalszego trwania małżeństwa można ustanowić rozdzielność majątkową, jeżeli zaistnieją ważne powody.
Adwokat udziela porad prawnych co do tego czy i w jaki sposób taka rozdzielność może zostać ustanowiona i jakie są jej skutki, sporządza pozew, a także reprezentuje klientów przed sądem, a w przypadku zgodności małżonków: pomaga w załatwieniu formalności u notariusza.

Podział majątku

Po rozwodzie podział majątku może nastąpić albo w drodze umowy – przed notariuszem (jeżeli małżonkowie są zgodni), albo w sprawie przed sądem.

 • pozew o podział majątku wspólnego
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • zezwolenie na dokonywanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym
 • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe małżonka
 • nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny – zwrot, rozliczenia wzajemne małżonków

Alimenty

Oferta obejmuje zarówno sprawy dotyczące zasądzenia alimentów, podwyższenia alimentów, jak i ustalenia że obowiązek alimentacyjny ustał. Porady prawne udzielane są osobom, które dochodzą alimentów oraz osobom, które zostały pozwane o zapłatę alimentów albo o ich podwyższenie i uważają, że żądanie jest wygórowane albo całkiem niesłuszne.

 • negocjacje w sprawach alimentacyjnych;
 • pozwy o zasądzenie alimentów, zmianę zobowiązania alimentacyjnego;
 • zabezpieczenie roszczenia alimentacyjnego
 • reprezentacja przed sądem

Sprawy między rodzicami, a dziećmi

Sprawy między rodzicami, a dziećmi obejmują władzę rodzicielską: jej ograniczenie, pozbawienie oraz przywrócenie, kontakty rodziców z dziećmi, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa a także sprawy majątkowe – w których dziecko jest właścicielem majątku i konieczne jest postanowienie sądu, aby rodzice mogli tym majątkiem rozporządzić w imieniu dziecka.

Nadto Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu ustalenia rodzicielstwa:

 • uznanie dziecka
 • sądowe ustalenie ojcostwa
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • roszczenia alimentacyjne w związku z ustaleniem ojcostwa
 • unieważnienie uznania dziecka
Agnieszka Grzegorczyk

Agnieszka Grzegorczyk

Adwokat

Telefon: +48 501 076 651
Email: grzegorczyk@kancelaria-gd.pl
Marta Dąbrowska

Marta Dąbrowska

Telefon: +48 501 076 651
Email: dabrowska@kancelaria-gd.pl