Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku

Po śmierci spadkodawcy najczęściej konieczne jest załatwienie różnego rodzaju spraw majątkowych. Dokumentem, który można przedstawiać jako dowód tego, że nabyło się spadek, jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt notarialny – poświadczenie dziedziczenia. Adwokat udziela porad prawnych w zakresie nabycia spadku (w tym sposobu przyjęcia tego spadku lub odrzucenia spadku), pomaga zgromadzić dokumenty i załatwić sprawę u notariusza, a także sporządza wnioski do sądu i reprezentuje klientów w sprawie sądowej.

Dział spadku

Jeżeli spadek dziedziczy więcej niż jedna osoba, najczęściej zachodzi konieczność dokonania działu spadku. Adwokat udziela porad prawnych w zakresie sposobów podziału korzystnych dla klienta, pomaga skompletować dokumenty i załatwić sprawę u notariusza albo sporządza stosowny wniosek i reprezentuje klienta w sprawie przed sądem.

Zachowek

Spadkobiercom, którzy są zgodnie z kodeksem cywilnym spadkobiercami ustawowymi, należy się zachowek. Adwokat udziela porad w zakresie sposobu otrzymania zachowku, obliczenia go, a także prowadzi sprawy o zachowek: sporządza wezwanie do zapłaty, negocjuje, sporządza pozew i prowadzi sprawę przed sądem. W przypadku niesłusznego pozwania o zachowek lub wygórowanego żądania, Adwokat reprezentuje pozwanego klienta przed sądem.

Testamenty

Adwokat udziela porad prawnych w zakresie sporządzania testamentów oraz stwierdzania nabycia spadku na podstawie testamentu. Prowadzi sprawy sądowe związane ze stwierdzeniem nabycia spadku na podstawie testamentu, zarówno tam, gdzie klienci chcą, aby sąd potwierdził ich prawo do dziedziczenia na podstawie testamentu, jak i tam, gdzie klient uważa, że testament jest nieprawdziwy i sąd nie powinien na jego podstawie stwierdzić nabycia spadku.

Marta Dąbrowska

Marta Dąbrowska

Adwokat

Telefon: +48 501 076 651
Email: dabrowska@kancelaria-gd.pl
Agnieszka Grzegorczyk

Agnieszka Grzegorczyk

Adwokat

Telefon: +48 501 076 651
Email: grzegorczyk@kancelaria-gd.pl