Prawo spółek

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie stałej obsługi prawnej klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek i innych podmiotów gospodarczych. Stała obsługa prawna przedsiębiorstw obejmuje wszystkie aspekty prowadzonej przez klienta działalności. Czynności Kancelarii w tym zakresie obejmują między innymi następujące pozycje:

 • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Państwa firmy
 • sporządzanie projektów dokumentów,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • udzielanie informacji o zmianach zachodzących w przepisach prawnych, a mających znaczenie z uwagi na profil prowadzonej działalności;
 • weryfikacja kontrahenta i zabezpieczenie płatności
 • reprezentowane klienta w sporach z dłużnikami;
 • reprezentowanie klienta przed sądami, organami administracji a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi;
 • prowadzenie spraw pracowniczych
 • pomoc prawna przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek
 • windykacja wierzytelności
 • mediacje i zawieranie ugód.
 • uzyskiwanie zezwoleń I koncesji

Ponadto, w związku z obsługą spółek prawa handlowego Kancelaria świadczy usługi polegające na:

 • zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego;
 • zmianie umów i statutów spółek oraz ich rejestracji w KRS;
 • przekształcaniu i podziale spółek;

Stała obsługa prawna skierowana jest do spółek prawa handlowego oraz do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W jej zakresie Kancelaria dba i czuwa nad prawidłowością działania całej firmy w aspekcie prawnym, co przekłada się na jej sprawne funkcjonowanie i unikanie transakcji niepewnych. Naszym celem jest abyście Państwo, poza rozwojem firmy w zakresie jej branży, nie musieli samodzielnie wykonywać czynności, w których specjalistyczna wiedza prawnicza jest niezbędna.

Marta Dąbrowska

Marta Dąbrowska

Adwokat

Telefon: +48 501 076 651
Email: dabrowska@kancelaria-gd.pl
Agnieszka Grzegorczyk

Agnieszka Grzegorczyk

Adwokat

Telefon: +48 501 076 651
Email: grzegorczyk@kancelaria-gd.pl