Prawo ubezpieczeń

Kancelaria posiada bardzo szerokie doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań, tak o charakterze majątkowym jak I zadośćuczynień za szkody na osobie. Szkoda jaką Państwo ponieśliście wynikać może z wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy bądź też zdarzenia losowego w jakimkolwiek miejscu na świecie.

  • szkody komunikacyjne: uzupełnienie odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem pojazdu, nieprawidłowe rozliczenie szkody całkowitej, odmowa wypłaty odszkodowania
  • szkody z OC sprawcy zdarzenia drogowego; szkody z Auto Casco
  • odszkodowania wynikające z działania nieuczciwych biur podróży
  • szkody w mieniu: zniszczenia, pożary, inne zdarzenia
  • szkody osobowe: odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanych w wypadkach w zakresie uszkodzenia ciała, śmierci, utraconych zarobków – z ubezpieczenia OC, ubezpieczenia na życie, NNW, ubezpieczenia grupowego z pracy
  • odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne
  • odszkodowania za wypadki śmiertelne

Współpraca Kancelarii z rzeczoznawcami majątkowymi celem weryfikacji wysokości roszczenia

Agnieszka Grzegorczyk

Agnieszka Grzegorczyk

Adwokat

Telefon: +48 501 076 651
Email: grzegorczyk@kancelaria-gd.pl