PARABANKI – jak z nimi walczyć

PARABANKI – jak z nimi walczyć

 

Kancelaria wielokrotnie analizowała już problemy prawne jakie niosła ze sobą współpraca z instytucjami parabankowymi. Sprawy dotyczyły głównie pobierania przez jedną z tych instytucji, działającą na przestrzeni kilku lat pod wieloma nazwami, opłat przygotowawczych od klientów za przygotowanie umowy kredytowej. Wysoka opłata przygotowawcza, na warunkach promocyjnych (specjalne bony wręczane klientom), miała być zwracana z chwilą podpisania umowy kredytowej. Tymczasem do podpisania umowy pożyczki droga była jeszcze daleka z uwagi na konieczność ustanowienia zabezpieczeń, którym większość osób nie było w stanie sprostać. Tym samym w przypadku niemożności zawarcia umowy pożyczki, opłata przygotowawcza zwrotowi nie podlegała.

W przypadku konsumentów sprawą zainteresował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który już w 2013 r. nakazał zaniechania tych praktyk i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Podobnie, w przypadku sporów pomiędzy przedsiębiorcami, Kancelaria znalazła dogodne instrumenty do walki sądowej przeciwko takim praktykom.
Z uwagi na ich dalsze stosowanie przez instytucje parabankowe, pomimo nakładania przez UOKiK kar, sprawy o zwrot opłaty przygotowawczej cały czas trafiają do sądów.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>