Alicja Taczała

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Wiodącą specjalizacją jest prawo cywilne i spory gospodarcze oraz prawo rodzinne.

W wolnym czasie uprawia sport, lubi podróżować, spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

Posługuje się biegle językiem angielskim.