Kancelaria

Kancelaria świadczy usługi monitorowania zapłaty Państwa należności. Współpracujące z nami podmioty – w kontaktach biznesowych ze swoimi partnerami – posługując się znakiem monitorowania GD – w sposób jasny i czytelny informują, że w przypadku braku zapłaty umówionej kwoty, jej dochodzeniem zajmować będzie się Kancelaria Adwokacka. Tym samym partner biznesowy jest uprzedzony o wdrożonej w firmie wierzyciela procedurze dochodzenia należności.

W ramach współpracy w ramach znaku monitorowania oferujemy Państwu postępowanie przedsądowe i dochodzenie należności przed Sądem.

Usługa monitorowania wierzytelności znacznie obniża Państwa koszty związane z ewentualnym dochodzeniem niezapłaconych należności i gwarantuje wsparcie w organizowaniu przepływów finansowych w firmie.

PRAWO GOSPODARCZE

NIERUCHOMOŚCI

PRAWO ADMINISTRACYJNE

SPORY SĄDOWE

PRAWO RODZINNE

PRAWO BANKOWE

PRAWO PODATKOWE I OPTYMALIZACJE PODATKOWE

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

PRAWO SPADKOWE

ODSZKODOWANIA

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

PRAWO CYWILNE

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW