Masz pytania?

Z chęcią zapoznamy się z tematem, który skłonił Ciebie do poszukiwań pomocy prawnej. Gwarantujemy pełną anonimowość. Zapraszamy do kontaktu.


  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorczyk Dąbrowska Adwokacka Spółka Partnerską z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Wojciech 7/13. Dane kontaktowe: biuro@kancelaria-gd.pl
  2. Macie Państwo prawo do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu. Nadto macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz do ich przenoszenia i przekazywania podmiotom przez Państwa wskazanym
  3. W przypadku podejrzenia lub uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy co narusza przepisy prawa, macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz w celach związanych z usługami świadczonymi przez Administratora i w celach marketingowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie.
  6. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; art. 6 ust.1 lit f
  7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty zaopatrujące Administratora danych w rozwiązania techniczne lub organizacyjne (usługi teleinformatyczne, informatyczne, usługi księgowe)
  8. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie to niezbędne dla celów udzielania odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu nie dłużej niż do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.

  Jak do nas dojechać? Sprawdź na mapie.

  Adres

  Św.Wojciech 7/13
  61-749 Poznań

  Telefon

  +48 61 670 82 69

  NIP / Rach. bank.

  NIP: PL 7831716377
  Rach. bank.: mBank S.A.
  90 1140 2017 0000 4102 1308 2633