NIERUCHOMOŚCI

W kwestii nieruchomości pomagamy Państwu dokonać analizy stanu prawnego nieruchomości i to zarówno pod kątem zakupu, jak i pod kątem możliwych do dokonania rozporządzeń nieruchomością. Prowadzimy wiele skomplikowanych spraw dotyczących działu spadku, podziału majątku wspólnego, zniesienia współwłasności oraz rozliczenia pomiędzy współwłaścicielami. Pomagamy uporządkować sytuacje, w których poprzez upływ czasu stan prawny nieruchomości stał się niejasny lub skomplikowany, na skutek wielokrotnych zmian podmiotowych lub utraty dokumentów. Uczestniczymy w procesach, w których właściciele lub ich spadkobiercy dochodzą swoich praw odebranych im poprzez zmiany ustrojowe. Prowadzimy sprawy wspólnot mieszkaniowych, a także poszczególnych właścicieli lokali oraz osób, które zawarły umowy z deweloperami i domagają się realizacji tych umów.

Oferujemy kompleksową obsługę spółdzielni mieszkaniowych.

Do zakresu usług wchodzą:
– analiza stanu prawnego nieruchomości
– dziedziczenie nieruchomości i dział spadku
– podział majątku wspólnego
– zniesienie współwłasności
– darowizny i ich odwołanie
– służebności gruntowe
– zasiedzenie
– wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
– nacjonalizacja i wywłaszczanie gruntów
– własność lokali
– spory z deweloperami
– sprawy wspólnot mieszkaniowych
– sprawy spółdzielni mieszkaniowych