OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotom gospodarczym. Zdajemy sobie sprawę z potrzeb naszych Klientów biznesowych, dla których priorytetem jest profesjonalizm oraz skuteczność. Świadczymy stałą obsługę prawną zarówno spółkom jak i osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje m. in.:

– tworzenie i reorganizacje podmiotów gospodarczych oraz przejęcie, podział i przekształcenie spółek;
– windykacje należności;
– obsługę prawną inwestycji;
– negocjacje umów handlowych;
– rozwiązywanie bieżących problemów prawnych;
– sporządzanie i przygotowywanie umów, aktów wewnętrznych, regulaminów;
– zagadnienia związane z prawem pracy;
– zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi;
– ochronę danych osobowych – RODO;
– zagadnienia związane z sukcesją przedsiębiorstwa tj. przekazaniem władzy w firmie po śmierci, co pozwala podejmować dalsze bieżące decyzje firmy i zapobiega destabilizacji jej działalności,
– zastępstwem procesowym przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej