ODSZKODOWANIA

Pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu odszkodowania adekwatnego do poniesionej szkody, zaś w przypadku szkody na osobie również zadośćuczynienia. Specjalizujemy się w szczególności w uzyskiwaniu odszkodowania za:

Szkody komunikacyjne – szczególności, gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania lub wypłacił je w wysokości, która nie kompensuje poniesionej szkody, nieprawidłowego rozliczenia szkody całkowitej, zarówno w przypadku szkody z OC sprawcy zdarzenia drogowego, jak i szkody z Auto Casco

Działania nieuczciwych biur podróży – pomagamy odzyskać pieniądze za wakacje niezgodne z oferta biura podróży, a także w sytuacji, gdy podczas pobytu miały miejsce inne przykre zdarzenia, które zepsuły wypoczynek,

Szkody w mieniu – zniszczenia, pożary, inne zdarzenia,

Szkody osobowe – odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanych w wypadkach w zakresie uszkodzenia ciała, śmierci, utraconych zarobków,
szkody spowodowane błędami medycznymi – powstałych w wyniku nieumyślnego działania lub zaniechania lekarzy i innych przedstawicieli zawodów medycznych,

a nadto – szkody wyrządzone przestępstwem, szkody wyrządzone przez organ władzy publicznej