PRAWO BANKOWE

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach przeciwko bankom oraz innym instytucjom finansowym i parabankowym:

Przy restrukturyzacji kredytów i pożyczek – wdrażanie umów restrukturyzacyjnych w przypadku wypowiedzianych umów kredytowych; negocjacje finansowe; procedura zawierania umów konsolidacyjnych

Opiniowanie i negocjowanie zapisów umów kredytowych i zabezpieczeń – wzorce umowne, regulaminy, ogólne warunki dotyczące umów: rachunków bankowych, kredytowych, leasingowych, factoringu, gwarancje bankowe, akredytywy

Zastępstwo procesowe przed Sądem w sprawach przeciwko bankom i innym instytucjom – sprawy o uchylenie tytułu wykonawczego; klauzule abuzywne w umowach z konsumentami; .

Pomoc prawna przy obrocie wierzytelnościami

Przestępstwa bankowe – kradzieże internetowe;