PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria kompleksowo obsługuje sprawy przedsiębiorców, zarówno w codziennych sprawach prowadzenia firmy jak i w sporach z kontrahentami. Zajmuje się tworzeniem nowych spółek prawa handlowego i przekształceniami podmiotowymi. Pomaga dobrać stosowną formę prowadzenia działalności do rodzaju i zakresu tej działalności. Zajmuje się odzyskiwaniem należności, na każdym etapie windykacji. Specjalizuje się w sprawach z zakresu przedsiębiorstw budowlanych, oferując fachową pomoc w analizie umów i przygotowaniu dokumentacji przedsiębiorcy w taki sposób, aby odzwierciedlała ona rzeczywiście umówione założenia na wypadek ewentualnych sporów z innymi wykonawcami, podwykonawcami lub z inwestorem. Inną specjalizacją Kancelarii są sprawy przeciwko ubezpieczycielom, w których pomagamy uzyskać należne klientowi odszkodowania.

Jednocześnie wobec zmieniających się przepisów prawnych, pilnujemy, aby sposób prowadzenia Państwa przedsiębiorstwa odpowiadał aktualnym wymaganiom prawa, dokonując stosownych analiz, opiniując i przygotowując wymagane prawem dokumenty.

Do zakresu prowadzonych spraw należą:
– przygotowanie i analiza umów oraz innych dokumentów
– opinie prawne
– windykacja należności
– tworzenie nowych spółek
– prowadzenie spraw spółki: przygotowanie uchwał, pomoc w prowadzeniu zgromadzeń, przygotowanie dokumentów
– przekształcanie i reorganizacja podmiotów gospodarczych
– składanie wniosków do KRS w formie papierowej i elektronicznej
– odwołania od decyzji ubezpieczeniowych i dochodzenie odszkodowania przed sądem
– prowadzenie spraw pracowniczych klientów
– wdrażanie w firmie nowych rozwiązań prawnych