PRAWO KARNE

Specjalizujemy się w obronie podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym jak i karnoskarbowym, od chwili zatrzymania poprzez postępowanie przed sądem I i II instancji. Reprezentujemy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych. Nasi Klienci mogą liczyć na pomoc w:

Postępowaniu przygotowawczym – uczestniczymy w przesłuchaniach prowadzonych przez organy ścigania: policje, prokuraturę, Urząd Celno – Skarbowy; sporządzamy zażalenia na postanowienia w przedmiocie stosowania środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania,

Postępowaniu sądowym – w szczególności poprzez korygowanie błędów sądu czy organów ścigania,

Postępowaniu wykonawczym – sporządzamy wnioski o rozłożenie grzywny lub kosztów sądowych na raty, a także o odroczenie wykonania kary lub przerwę w karze, wyrok łączny, warunkowe przedterminowe zwolnienie,

Nadto zajmujemy się analizą prawną zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą, postępowaniami w sprawach o wykroczenia, sporządzeniem prywatnych aktów oskarżenia, kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania.