PRAWO PODATKOWE I OPTYMALIZACJE PODATKOWE

W ramach Kancelarii proponujemy rozwiązania podatkowe zapewniające bezpieczeństwo i efektywność podatkową przedsiębiorstwa. Ponadto reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądowoadministracyjnych. Współpracujemy na stałe z doradcami podatkowymi z szerokim doświadczeniem. Oferujemy:

– opinie prawno-podatkowe

– odwołania od decyzji ustalających zobowiązania podatkowe, decyzji określających wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego

– wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych
restrukturyzacja zobowiązań podatkowych – umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych

– optymalizacja podatkowa – ulga B+R;
oszczędności poprzez wykorzystanie znaków towarowych i patentów; oszczędności składki ZUS i PFRON; oszczędności w podatku od nieruchomości