PRAWO PRACY

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach związanych z indywidualnym jak i zbiorowym prawem pracy. Pomagamy zarówno pracodawcom jak i pracownikom w zakresie:

Przygotowania i weryfikacja odpowiedniej dokumentacji – sporządzanie umów o pracę, cywilnoprawnych umów o zatrudnienie, kontraktów menadżerskich. Weryfikacja świadectw pracy, przygotowanie projektu regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania.

Reprezentacja klientów przed sądami pracy – pomagamy pracownikom w dochodzeniu roszczeń m. in. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, niewypłaconych wynagrodzeń oraz odszkodowania za wypadek przy pracy.

Ochrona dóbr osobistych w miejscu pracy – mobbing, dyskryminacja w zatrudnieniu i stosunkach cywilnoprawnych w tym w szczególności w zakresie wynagradzania i prawa do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wsparcie przed organami państwowymi – udzielamy pomocy naszym klientom w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędy Skarbowe.