PRAWO RODZINNE

Kancelaria w szerokim zakresie zajmuje się postępowaniem rozwodowym oraz innymi sprawami z zakresu podziału majątku, prawa opiekuńczego, alimentów. Adwokaci kancelarii mają bogate doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw rodzinnych.

Usługi w tym zakresie obejmują m. in.:

Rozwody i separacja – kompleksowe doradztwo; pomagamy na każdym etapie sprawy, zarówno przedsądowym, w tym mediacje pomiędzy małżonkami, następnie sądowym z uwzględnieniem postępowania o zabezpieczenie, egzekucyjnym;

Sprawy o podział majątku – w postępowaniu sądowym oraz w formie umowy pomiędzy byłymi małżonkami; rozliczenia nakładów; rozdzielność majątkowa i podziała majątku w trakcie trwania małżeństwa.

Rozliczenia majątkowe konkubinatu

Sprawy o alimenty – alimenty dla dziecka, w tym za okres sprzed wniesienia powództwa; alimenty dla byłego małżonka; podwyższenie i obniżenie alimentów; wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Sprawy o kontakty, władzę rodzicielską i ustalenie miejsca pobytu dziecka – uregulowanie kontaktów z dzieckiem; zmiana postanowienia o kontaktach; nieprzestrzeganie ustalonego sposobu kontaktów; zmiany w zakresie przejęcia pieczy nad małoletnim dzieckiem.

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka – zmiana miejsca zamieszkania dziecka poza RP; procesy związane z wyborem szkoły; religią

Pochodzenie dziecka – żądanie ustalenia macierzyństwa; uznanie i ustalenie ojcostwa; zaprzeczenie ojcostwa;

Przysposobienie – wniosek o adopcję do Sądu; alimenty przy adopcji; rozwiązanie przysposobienia