PRAWO SPADKOWE

Oferujemy pomoc w zabezpieczeniu ostatniej woli spadkodawcy, wsparciu członków rodziny oraz ochronie interesów majątkowych spadkobierców. Doradzamy w zakresie:

Sporządzania testamentów – gwarantujemy zachowanie wszelkich wymogów formalnych wynikających z przepisów prawa spadkowego, w tym dokonywaniu zapisów i poleceń. Dążymy do stwierdzenia przez sąd dziedziczenia na podstawie testamentu, jak również kwestionowania ważności ostatniej woli spadkodawcy.

Dziedziczenia ustawowego – ustalanie kręgów spadkobierców ustawowych, określenie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe, pomoc w podjęciu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Stwierdzenia nabycia spadku – oferujemy zarówno pomoc w procedurze uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia, a także reprezentujemy naszych klientów w sprawach sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Ponadto w dalszej kolejności doradzamy jak właściwie dokonać podziału majątku spadkowego.

Dochodzenie zachowku oraz roszczeń zapisobierców – reprezentacja klientów w dochodzeniu roszczeń o zachowek, obejmująca m.in. obliczenie należnej części spadku, przeprowadzenie wstępnych negocjacji, wezwanie spadkobierców do zapłaty, a w konsekwencji prowadzenie postępowania przed sądem.

Niegodność dziedziczenia – wskazujemy wymogi prawne dotyczące skutecznego wydziedziczenia ustawowych spadkobierców oraz reprezentujemy w postępowaniu sądowym o uznanie za niegodnego dziedziczenia.