SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Naszym klientom doradzamy w sprawach związanych ze spółkami osobowymi, kapitałowymi jak również innymi podmiotami prawnymi. Usługi w tym zakresie obejmują m. in.:

Tworzenie nowych podmiotów prawnych – pomagamy przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym fundacji i stowarzyszeń. Oferujemy również usługę założenia spółek w drodze elektronicznej np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S24.

Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych – stała lub okresowa obsługa korporacyjna spółek w zakresie m. in. przeprowadzenia zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, zmiana statutów i umów spółek, a także inne czynności podlegające regulacją prawa handlowego.

Reorganizacja podmiotów gospodarczych – podział, przekształcenia i połączenia spółek. Ponadto zmiany wspólników, zmiany kapitałowe i majątkowe.

Spory korporacyjne i spory wspólników – rozwiązujemy spory związane z negocjowanymi i realizowanymi transakcjami, spory pomiędzy organami spółki oraz pomiędzy organami a wspólnikami spółki, spory na tle finansowym, dotyczących podziału zysku i pokrycia straty, zmiany i sposobu przeznaczania kapitału.

Analiza prawna – przeprowadzamy analizy prawne w ramach transakcji zarówno na rzecz sprzedającego jak i kupującego.