UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

Oferujemy pomoc prawną zarówno zadłużonym przedsiębiorcom i spółkom, jak również osobom fizycznym, które nie są wstanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań:

Upadłość konsumencka – świadczymy pomoc w sporządzania wniosku o upadłość konsumencką, reprezentujemy przed sądami zarówno w trakcie rozpatrywania przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości jak i po jej ogłoszeniu, udzielamy porad odnośnie warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz jej późniejszych konsekwencji,

Upadłość podmiotów gospodarczych – w zakresie postępowania upadłościowego świadczymy następujące usługi:

Doradzamy i reprezentujemy na wszystkich etapach postępowania upadłościowego, pomagamy w opracowaniu strategii działań prawnych zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli,

– ocena zaistnienia przesłanek ogłoszenia upadłości,
– przygotowywanie i składanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz upadłości z możliwością zawarcia układu w imieniu dłużników i wierzycieli,
– negocjowanie propozycji układowych z wierzycielami,
– reprezentacja dłużników i wierzycieli na wszystkich etapach postępowania upadłościowego,
– współpraca z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi,
– analiza ryzyka związanego z zawieraniem umów i dokonywaniem innych czynności z podmiotami znajdującymi się w złej sytuacji finansowej oraz przedsiębiorcami, których upadłość została już ogłoszona,
– doradztwo prawne oraz reprezentacja w sprawach związanych z odpowiedzialnością wobec wierzycieli,
– reprezentowanie członków organów spółek w postępowaniach związanych z nieterminowym wdrożeniem procedur upadłościowych,
– przygotowujemy umowy i dokumenty dotyczące sprzedaży majątku w toku postępowania upadłościowego